Eerste stap nieuwbouw bedrijfspand Breewel France, depot Macon.